SIA "Arttech"

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 67, Rīga, LV-1039
Reģ.nr.: 41203024498
a/s Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr.: LV64HABA0551010596891

Tālr.: +371 26347707
E-pasts: info@virve.lv

Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve

Latvijas Universitātes 90 gadu jubilejai veltītas grāmatas dizains un maketēšana. Apjomīga vēsturisko attēlu apstrāde un ilustrāciju kolāžu izveide.